Карнети АТА

Галузь:

 

Карнет ATA – уніфікований міжнародний митний документ, який відповідно до положень Стамбульської конвенції:

 • дає змогу умовного повного звільнене від мита, митних зборів і податків тимчасове ввезення товарів протягом до одного року на території країн-учасниць міжнародної системи ATA (далі – країн-учасниць);
 • приймається митними органами країн-учасниць замість своїх національних митних документів;
 • є міжнародною чинною гарантією сплати країні-учасниці ввізного мита і податків згідно її національного законодавства у разі порушення режиму тимчасового ввезення.

Карнет ATA являє собою книжку формату А4, зброшуровану з певної кількості аркушів різного кольору та призначення:

Більш повне уявлення про карнет ATA можна отримати завантаживши його формуляр-зразок з необхідними поясненнями або звертатися за

тел.: +38 032 295 51 83

моб.: +38 050 371 06 01

e-mail: flinta@cci.lviv.ua

Мар’яна Петрівна ФЛІНТА

 
Порядок отримання

Сектор організації навчань та оформлення карнетів АТА (далі – Сектор) Львівської торгово-промислової палати надає консультації щодо отримання та використання карнетів АТА і безпосередньо видає зазначені митні документи.

Для отримання карнета АТА в ТПП України необхідно:

 1. Ознайомитись з переліком країн, що приймають карнети ATA, і додатками до Конвенції про тимчасове ввезення, за якими вони працюють.
 2. Заповнити (при необхідності використовуючи Вимоги до заповнення         ПОСІБНИК користувача он-лайн)Заявку на оформлення   карнета АТА* за посиланням, що запропоноване нижче:
  • Заявка «on-line» та но останньому кроці при заповненні Заявки обрати поле “відправити у Львівську торгово-промислову палату”.
  • заява на додаткові аркуші
 • Важливо! Відлік терміну отримання карнета АТА починається з дати остаточної подачі Заявки. Заявка вважається поданою, коли до неї не вносяться жодні зміни. У разі внесення змін до Заявки, термін виконання робіт та / або вартість послуги з видачі карнета АТА можуть корегуватися.
 1. Направити заповнену Заяву в Сектор:
  • електронною поштою на адресу: flinta@cci.lviv.ua;
  • при заповненні “on-line” Заяви – обрати поле «відправити у Львівську торгово-промислову палату.

 

 1. Ознайомитись та підписати документи, надані Сектором:
 • Договір між ТПП України та Замовником на оформлення карнета АТА;
 • Декларація зобов’язань Замовника перед ТПП України;Акт виконаних робіт.
5. Надати в Сектор наступний пакет документів:
 • Заява на оформлення карнета ATA і Додаток до неї, які посвідчені підписом керівника та печаткою організації.
 • Договір між ТПП України та Замовником, який посвідчений підписами та печатками обох сторін.
 • Акт виконаних робіт, який посвідчений підписами та печатками обох сторін.
 • Декларація зобов’язань Замовника перед ТПП України на бланку організації-заявника, яка посвідчена підписом керівника, головного бухгалтера та печаткою організації.

6. Засвідчені документи, що ідентифікують Замовника:

Для юридичних осіб
 • Виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- підприємців України у паперовій формі (має бути сформована не раніше ніж за 10 робочих днів до дати подання Заявки на отримання карнета АТА)
 • Копія документа, згідно з якими планується тимчасове вивезення товарів з України (угода на участь у виставці, змаганнях тощо), завірена Замовником.
 • Довіреність на отримання карнета ATA на бланку організації-замовника, посвідчена підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою організації.

Для фізичних осіб

  • Заява на оформлення карнета ATA і Додаток до неї, які посвідчені підписом Замовника.
  • Договір між ТПП України та Замовником, який посвідчений підписами обох сторін та печаткою.
  • Акт виконаних робіт, який посвідчений підписами обох сторін та печаткою.
  • Декларація зобов’язань Замовника перед ТПП України, яка посвідчена підписом Замовника.
  • Копія документа, згідно з якими планується тимчасове вивезення товарів з України (угода на участь у виставці, змаганнях тощо), завірена підписом Замовника.
  • Копія паспорта – перша, друга, третя і одинадцята сторінки, завірені підписом Замовника.
  • Копія картки фізичної особи – платника податків (ідентифікаційний номер), завірена підписом Змовника.
  • Довіреність на отримання карнета ATA в ТПП України (якщо карнет АТА отримує не Замовник).
  • Нотаріальна заява про гарантійні зобов’язання перед ТПП України.
 1. Оплатити послугу з видачі карнета АТА та залогові кошти (згідно з Договором).

* Замовник отримає карнет АТА, заповнений згідно з наданою ним Заявою.

 

Подавати заявки на отримання карнету АТА можуть тільки зареєстровані користувачі.

Для того щоб надіслати заявку на оформленні карнета АТА необхідно зареєструватись на сайті http://ata.ucci.org.ua/ua/registration/index.html . Персональні дані, надані Вами в процесі реєстрації, в подальшому будуть використані для оформлення заявки на карнет АТА.

Заявка на отримання карнета АТА подається двома мовами, одна з яких українська, а інша іноземна (російська, англійська або німецька – в залежності від мови країни-призначення). При реєстрації необхідно надати дані українською та однією з іноземних мов. Заповнюйте всі поля уважно, слідкуйте за актуальністю наданої інформації.

Зверніть увагу на те, що код ЄДРПОУ (для юридичних осіб) та ідентифікаційний код (для фізичних осіб) буде використовуватись як логін для входу в систему, тому використати цей логін ще раз для реєстрації під іншим паролем не буде можливим.

Зареєструвавшись в системі Ви отримуєте персональний постійний доступ та можливість:

 • подати заявку на отримання карнета АТА
 • спостерігати за процесом розгляду Вашої заявки співробітниками Палати
 • в разі необхідності вносити до заявки корективи або зміни
 • створювати нові заявки на отримання карнета АТА за зразком попередніх.

 

Інструкція користувача системи “Заявка online на отримання карнета АТА”:

Посібник користувача сайту “Карнети АТА” (605 Кб)
 
Вартість
 

Сума, яку необхідно сплатити за карнет АТА складається з:

 

Вартість послуги з видачі карнета АТА у звичайному режимі 10 робочих днів 2 475,00 грн. + 4 Євро ***+ 20% ПДВ
Вартість послуги з видачі карнета АТА у терміновому режимі 3 робочі дні

 

4 950,00 грн. + 4 Євро***+ 20% ПДВ
Відмова у видачі карнета АТА **

 

 

Видача дубліката книжки (карнета) АТА

 

 

 

Вартість додаткового комплекту відривних документів при подачі заявки на отримання карнету АТА

 

 

Вартість додатково комплекту відривних документів при зверненні про долучення додаткового комплекта документів до чинного карнета АТА

1 700,00 грн.,00 грн + 20% ПДВ

                              

2 475 + 20% ПДВ

360,00 грн. + 20% ПДВ

720,00 грн. + 20% ПДВ

*Карнет АТА складається з обкладинки, невідривних документів та:
– одного комплекту відривних документів «Тимчасове вивезення – Зворотнє ввезення»;
– одного комплекту відривних документів «Ввезення – Вивезення раніше ввезених товарів»;
– двох комплектів відривних документів «Транзит».

**Додатковим вважається кожен окремий комплект відривних документів, що надається до карнету АТА понад зазначену вище кількість.

***У разі невидачі карнета АТА з вини Замовника або відмови Замовника в отриманні карнета АТА, ТПП України повертає Замовнику кошти, сплачені за послугу з видачі карнета АТА, за винятком суми, передбаченої за відмову у видачі карнета АТА.

****Внесок до міжнародної організації (Всесвітньої Ради з питань карнетів АТА) перераховується в національну валюту України за курсом НБУ на дату складання договору.

У разі невидачі карнета АТА з вини Замовника або відмови Замовника в отриманні карнета АТА, ТПП України повертає Замовнику кошти, сплачені за послугу з видачі карнета АТА, за винятком суми, передбаченої за відмову у видачі карнета АТА.

З метою забезпечення гарантій оплати митних платежів та зборів у випадку порушення режиму тимчасового ввезення/транзиту або положень Конвенції про тимчасове ввезення (Стамбул, 1990 р.) та керуючись рекомендаціями Всесвітньої ради з питань карнетів АТА і світовою практикою, при видачі карнетів АТА Львівська ТПП має право вимагати внесення Заявником заставних коштів (до 30% вартості товарів, що зазначені у карнеті АТА) або інші гарантії (наприклад: банківської гарантії), які могли б у подальшому забезпечити сплату ТПП України зарубіжним митним органам митних платежів та зборів у разі виникнення необхідності. Розмір, терміни зберігання заставних коштів (термін дії банківської гарантії) та умови внесення заставних коштів попередньо узгоджуються з ТПП України.

 
 
Нормативно-правова база:
 1. Брюссельська Конвенція вiд 06.12.1961 року. Коментар.
  Митна конвенція про карнет A.T.A. для тимчасового ввезення товарів (Конвенція A.T.A.)
 2. Стамбульська Конвенція вiд 26.06.1990 року. Додатки.
  Конвенція про тимчасове ввезення
 3. Верховна Рада України. Закон № 1661-IV вiд 24.03.2004.
  Про приєднання України до Конвенції про тимчасове ввезення
 4. Кабінет Міністрів України. Розпорядження № 988-р вiд 31.12.2004.
  Про надання Торгово-промисловій палаті України повноважень виступати гарантуючою організацією, що видає в Україні книжки (карнети) A.T.A.
 5. Кабінет Міністрів України. Постанова № 1654 вiд 29.11.2006.
  Про затвердження Порядку видачі книжок (карнетів) A.T.A.
 6. Кабінет Міністрів України. Постанова № 1027 вiд 08.08.2007.
  Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України з питань тимчасового ввезення товарів
 7. Міністерство фінансів України. Наказ № 657 вiд 31.05.2012.
  Про виконання митних формальностей відповідно до заявленого митного режиму