Центр медіації при Львівській ТПП

Галузь:

logo mediacija Пропонуємо новий вид послуг для бізнесу. При Палаті відкрито Центр медіації Його завданням є практична допомога львівському бізнесу у розв’язанні конфліктних ситуацій та досудовому вирішенні проблемних бізнес-питань.

Медіація – вид альтернативного врегулювання спорів, метод вирішення спорів із залученням посередника (медіатора), який дає змогу сторонам конфлікту налагодити процес комунікації та проаналізувати конфліктну ситуацію таким чином, щоб вони самі змогли обрати той варіант рішення, який би задовольняв інтереси і потреби всіх учасників конфлікту.

На відміну від формального судового чи господарського процесу під час медіації, сторони доходять згоди самі медіатор рішення за них не приймає.

Osnowni perewagy

dosudowe vyrishennia sporiv

 

Уся детальна інформація про послугу, а також про Центр медіації при Львівській ТПП – на сайті www.mediation.lcci.com.ua