Обговорення проекту Закону України «Про лобіювання»

Галузь:

IMG_6167

22 липня 2016 року у Львівській торгово-промисловій палаті відбулось публічне обговорення Закону України «Про лобіювання». Захід організований Інститутом професійного лобіювання та адвокасі спільно з ЛТПП за підтримки Міжнародного фонду «Відродження» в рамках діяльності Робочої групи з підготовки законопроекту «Про лобіювання» при Комітеті ВРУ з питань запобігання і протидії корупції.

Львів  став першим містом для регіональних публічних обговорень такої законодавчої ініціативи. Попередню редакцію законопроекту представив керівник член Робочої групи та голова правління Інституту професійного лобіювання та адвокасі Денис Базілевич. Учасниками обговорення стали: юристи, представники бізнес-об’єднань, а також представники  громадських організацій та громадські активісти.

Так, у період 1999—2003 років було підготовлено 4 проекти законів, три з яких були внесені до Верховної Ради: «Про лобіювання в Україні», «Про правовий статус груп, об’єднаних спільними інтересами (лобістських) груп у Верховній Раді України», «Про діяльність лобістів у Верховній Раді України» та «Про регулювання лобістської діяльності в органах державної влади». Проте жодна з ініціатив не була прийнята.

Серед задекларованих завдань проекту Закону України «Про лобіювання»:

• забезпечення реалізації конституційного права громадян брати участь в управлінні державними справами, зокрема шляхом визначення правових основ лобіювання;

• сприяння активному залученню громадян, інститутів громадянського суспільства та суб’єктів господарювання до процесу прийняття нормативно-правових актів;

• мінімізація проявів корупції, корупційних діянь і злочинів у сфері службової діяльності в процесі прийняття (участі в прийнятті) органами державної влади, їх посадовими і службовими особами нормативно-правових актів;

• посилення прозорості та ефективності діяльності органів державної влади, їх посадових і службових осіб.

Станом на сьогодні більшість громадян реально можуть взяти участь у вирішенні державних справ лише під час проведення тих чи інших виборів. У міжелекторальний цикл пересічний громадянин наразі не має ефективних важелів впливу на владу та її рішення. Тому в Україні потрібно впроваджувати механізми, які б надали можливість кожному громадянину донести свою думку до влади при прийнятті нею нормативно-правових актів. Таким механізмом, як свідчить досвід багатьох демократичних країн (США, Канада, Німеччина, Франція тощо), є інститут лобіювання. Легітимізація останнього значно оптимізує демократичні перетворення в Україні та сприятиме поліпшенню міжнародного іміджу України.

«Зрозуміло, термін «лобіювання» є непопулярним і в Україні асоціюється переважно з підкупом і хабарництвом. В демократичних країнах лобіювання – це правовий метод представлення та відстоювання власних інтересів. Робоча група з підготовки законопроекту «Про лобіювання» була створена 3 червня 2015 року. Шляхом роботи з численними фокус-групами, до яких входили представники лобістів як громадського сектору, так і бізнесу  був створений законопроект «Про лобіювання». Зараз він доопрацьовується, зокрема, передбачене обговорення цього законопроекту в кількох регіонах України. Варто відзначити, що під час сьогоднішнього обговорення пролунала низка слушних рекомендацій та зауважень, які, в свою чергу, будуть розглянуті на засіданнях робочої експертної групи і, я думаю,завдяки залученню коментарів експертів  законопроекту ми створимо українську модель, яка може бути застосована в інших країнах Східної Європи», –  зазначив Денис Базілевич.

Обговорення проекту концепції законопроекту «Про лобіювання» відбувається на Ресурсній платформі Regert.NET. Долучитись до обговорення Ви можете, перейшовши за цим посиланням.