STYPENDIA WSCHODNIE (польс.)

Галузь:

Studium Europy Wschodniej

Uniwersytetu Warszawskiego

ogłasza  nabór na:

STYPENDIA WSCHODNIE

MAGISTERSKIE II STOPNIA

w okresie od 1 X 2016 r.do 30 VI 2018 r.

dla kandydatów z:

 Europy Wschodniej, Bałkanów,  Kaukazu i Azji Środkowej

Warunki i  wymagania:

KWESTIONARIUSZ KANDYDATA STYPEDNIA WSCHODNIE 2016

FOLDER INFORMACYJNY