Засвідчення форс-мажорних обставин

Галузь:

Засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) з усіх питань договірних відносин, інших питань, а також зобов’язань/обов’язків, передбачених законодавчими, відомчими нормативними актами та актами органів місцевого самоврядування.

 

Львівська ТПП має право засвідчувати форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) з усіх питань, що належать до компетенції ТПП України, крім засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), що стосуються зобов’язань за:

  • умовами зовнішньоторговельних угод і міжнародних договорів України;
  • умовами зовнішньоекономічних договорів, контрактів, типових договорів, угод, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України;
  • умовами договорів, контрактів, типових договорів, угод між резидентами України, в яких безпосередньо передбачено віднесення такої функції до компетенції ТПП України.

 

Виконавець: Управління міжнародних економічних зв’язків Львівської ТПП
e-mail: zed@cci.lviv.ua
тел.: +38 032 276 46 13

 

Додатки:

Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Проформи заяв про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за договірними зобов’язаннями (Додаток № 1 до Регламенту).

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями (Додаток № 2 до Регламенту) для:

продовження граничних строків (ст. 102 Податкового кодексу України) для подання:

  • податкової декларації;
  • заяв про перегляд рішень контролюючих органів;
  • заяв про повернення надміру сплачених грошових зобов’язань;
  • відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу (ст. 100 Податкового кодексу України)

Заява про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для списання безнадійного податкового боргу (Додаток № 3 до Регламенту).

Зразки заповнення проформ заяв про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили):

Зразок заяви про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) за договірними зобов’язаннями (Додаток № 1 до Регламенту):

для суб’єктів господарювання (для зони АТО);

для сільгоспвиробників (за погодними умовами).

Зразок заяви про засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями (Додаток № 2 до Регламенту) для:

продовження граничних строків (ст. 102 Податкового кодексу України) для подання податкової декларації (для зони АТО);

відстрочення грошових зобов’язань або податкового боргу (ст. 100 Податкового кодексу України)(для зони АТО).

Зразок заяви про засвідчення форс-мажорних обставин (обставини непереборної сили) для суб’єктів господарювання/фізичних осіб за податковими зобов’язаннями для списання безнадійного податкового боргу (Додаток № 3 до Регламенту) (для зони АТО).

Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

Неналежне та неповне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії заявників та/або ненадання документів, передбачених у цій заяві, є підставою для залишення заяви без розгляду з повідомленням про це заявника письмово.

Прийнята заява підлягає розгляду залежно від складності та обсягу документів протягом семи робочих днів із дня звернення суб`єкта господарської діяльності та протягом двадцяти одного робочого дня – з дня звернення фізичної особи.