Про результати засідання Ради з питань ЗЕД при ТПП України

Галузь:

Відбулось розширене засідання Ради з питань зовнішньоекономічної діяльності при ТПП України, присвячене проекту Закону України «Про Митний тариф України» та заходам щодо підтримки експортерів з боку торгово-промислових палат в Україні.

У засіданні взяли участь представники Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики, Міністерства фінансів України, Державної митної служби України, Державної податкової служби України, Експортно-кредитного агентства, Укрексімбанку, бізнесу та експерти системи торгово-промислових палат в Україні. Від Львівської ТПП у засіданні взяв участь віцепрезидент Володимир Коруд.

Під час заходу було обговорено перспективи застосування нового Митного тарифу, в основу якого покладено версію Української класифікації товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТЗЕД), побудовану на основі Гармонізованої системи опису та кодування товарів 2017 року.

Наразі, український бізнес стикається зі складнощами класифікації товарів та присвоєння кодів для товарів, оскільки діюча класифікація УКТЗЕД в Україні не відповідає останній версії Гармонізованій системі опису та кодування товарів Всесвітньої митної організації.

Чинний Митний тариф України побудовано на основі Гармонізованої системи версії 2012 року, тоді як застосування заходів тарифного та нетарифного регулювання в більшості країн світу, зокрема в країнах Європейського співтовариства та країнах СНД, з 1 січня 2017 року здійснюється на основі Гармонізованої системи версії 2017 року.

Фахівець від Державної митної служби України довів до відома учасників засідання інформацію про застосування Гармонізованої системи та УКТЗЕД, а також про світові тенденції щодо змін у класифікації товарів (основні зміни, приклади класифікації товарів в окремих галузях тощо).

Представником Держмитслужби України було проінформовано, що єдиним органом в Україні, на якого покладені повноваження взаємодії зі Всесвітньою митною організацією (WCO) з питань класифікації товарів, є Держмитслужба України. З урахуванням зобов’язань України в рамках Конвенції про Гармонізовану систему опису і кодування товарів, саме Державна митна служба України бере участь у роботі Комітету з Гармонізованої системи, Підкомітетах з перегляду Гармонізованої системи.

Саме Держмитслужба України отримує від Секретаріату Всесвітньої митної організації повну та достовірну інформацію стосовно класифікації товарів на рівні товарної підпозиції, тобто на рівні шести знаків, яку й доводить до відома митних органів України.

Ним було проінформовано про функції Комітету з Гармонізованої системи до яких належать, у тому числі, внесення поправок до Гармонізованої системи; складення пояснень, принципів класифікації й рекомендацій. На прикладі очищених горіхів (за рішенням Комітету повинні класифікуватись у товарній позиції 1202.42), тютюнових виробів для електричного нагрівання (за рішенням Комітету повинні класифікуватись у товарній позиції 2403.99), а також інших товарів, наглядно проілюстровано систему прийняття рішень Комітетом з Гармонізованої системи при WCO.

Фахівцем Міністерства фінансів доведено до учасників заходу інформацію про основні зміни, що відбуваються у законодавстві, у тому числі з питань, що стосуються класифікації товарів. Також учасників заходу проінформовано, що Закон України «Про Митний тариф України» зобов’язує під час класифікації товарів приймати за основу тексти оригіналів офіційних видань Гармонізованої системи Всесвітньої митної організації і Комбінованої номенклатури Європейського Союзу. Класифікація ж товарів у інших товарних позиціях та субпозиціях буде порушенням зобов’язань, що були взяті Україною під час приєднання до Міжнародної конвенції про Гармонізовану систему опису та кодування товарів. Отже, класифікація товарів не може відбуватися всупереч Гармонізованій системі та рішень Комітету з Гармонізованої системи при WCO.

Увагу учасників також було акцентовано на тому, що Державна митна служба України (її митні органи) є єдиним державним органом, на який покладено функції здійснювати класифікацію товарів згідно з УКТЗЕД. Класифікація товарів також належить до компетенції ТПП, висновки яких мають інформаційний характер. Будь-які рішення інших державних органів щодо класифікації не мають на те юридичних підстав, так як вони не уповноважені здійснювати таку класифікацію. У разі виникнення питань стосовно класифікації товарів у інших державних органах, у якості додаткового джерела інформації можуть використовуватися рішення Комітету з Гармонізованої системи стосовно класифікації окремих товарів, попередні рішення про класифікацію товарів, результати митних оформлень.

Фахівцями Державної податкової служби доведено до учасників заходів інформацію про застосування УКТЗЕД в роботі органів податкової служби.

В іншому блоці питань було розглянуто пропозиції голови Ради щодо можливості надання гарантійних листів ТПП щодо спроможності вітчизняних експортерів виконати зобов’язання за експортних контрактом з поставки товару. Це є вкрай важливим з точки зору отримання експортером попередньої оплати за товар.

Розгляду цього питання передувала змістовна та цікава інформація про можливості підтримки експортерів з боку представників АТ «Укрексімбанк»  та ПрАТ «Експортно-кредитне агентство». Домовились про подальшу співпрацю на експертному рівні для опрацювання спільних механізмів підтримки вітчизняних експортерів.

Засідання Ради у форматі «бізнес-влада» з обговорення актуальних питань у сфері зовнішньоекономічної діяльності сприятиме покращенню регуляторної та правової політики. Завдяки співпраці державних органів, організацій, бізнесу та торгово-промислових палат можливо знайти спільне вирішення актуальних проблем у сфері зовнішньоекономічної діяльності, а також розширити перелік дієвих механізмів підтримки експортерів з боку ТПП.