Сторінками історії Львівської ТПП

Галузь:

Після скасування кріпацтва в Австрійській імперії у 1848 році, в період швидкого розвитку капіталізму, виникали спеціальні установи, що представляли інтереси торгового і промислового капіталу.

 

До таких установ відносяться і торгово-промислові палати, створені за розпорядженням уряду. До того ж він офіційно визнав їх представницькими органами промисловців і торгівців. У цьому, між іншим, відбилося прагнення австрійської монархії пристосувати свою державу до потреб розвитку економіки.

 

Раніше у цьому будинку знаходилась Львівська ТПП (Львів, пр. Шевченка, 17-19). Сьогодні – приміщення обласної прокуратури.

 

Львівська торгово-промислова палата була заснована 25 вересня 1850 року. Спочатку вона виявилася єдиною на всю Східну Галичину, де, за офіційними даними, було зареєстровано 9 732 купці і 21 896 промисловців. Однак у тому ж році було створено Торгово-промислову палату для Західної Галичини в Кракові та другу – для Східної Галичини в Бродах.

 

Представників у Торгово-промислову палату промисловці і купці виділяли зі свого середовища. На чолі палати стояли президент і віце-президент. Торгово-промислові палати захищали і представляли інтереси підприємців шляхом внесення різноманітних пропозицій урядовим органам. Палати мали вирішальний вплив при виборах асесорів в торгові суди, створювали третейські суди по торгових справах. З метою підсилення представництва промисловців та купців у Крайовому сеймі та в парламенті Торгово-промислові палати в Австро-Угорщині були визнані окремими округами по виборах і обирали своїх депутатів.

 

У період польської окупації Західної України організація, коло діяльності і склад Львівської торгово-промислової палати були визначені розпорядженням президента Польщі від 15 липня 1927 року. Вона розповсюджувала свою діяльність на Станіславське, Тернопільське і більшу частину Львівського воєводства, за винятком західних повітів. Тому у Станіславові і Тернополі знаходились відділення Львівської торгово-промислової палати.

 

Львівська торгово-промислова палата складалася з двох секцій: промислової і торгової. До складу правління палати входили найбільш крупні власники-промисловці, головні акціонери найбільших підприємств. Палата вела облік усіх торгових і промислових підприємств і видавала відповідні свідоцтва.

В 30-х роках XX в. було видано декілька десятків тисяч таких свідоцтв (при чисельності населення біля 5 млн. чоловік).

 

Палата видавала двотижневик «Вядомосці господарче ізби пшемислово-гандльовей в Львові».

 

У післявоєнний період частину функцій палати виконувало Бюро товарних експертиз Управління торгівлі Львівського облвиконкому. На його базі у 1974 році було утворене Львівське відділення Торгово-промислової палати УРСР, яка поширювала свою діяльність на Львівську, Івано-Франківську, Тернопільську, Рівненську та Волинську області. У 1989 році Львівське відділення ТПП УРСР було реорганізоване у виробничу госпрозрахункову фірму «Львівзовнішсервіс» Торгово-промислової палати УРСР. 25 березня 1995 року рішенням Президії ТПП України була утворена Львівська торгово-промислова палата.

 

Львівська торгово-промислова палата – сьогодення, Стрийський парк, 14

 

На сьогодні членами Львівської ТПП є понад 463 підприємства Львівської області. Послугами ж організації користується понад 3 500 компаній.

Детальніше про сьогодення у розмові з президентом ЛТПП – Дмитром Афтанасом