Володимир КОРУД: “Наша порада – розпочати переговори…

Галузь:

 

Абстрагуючись від того, чи ковід-19 походить з військової лабораторії, чи від кажана, придбаного на ринку у м. Вухань, вірно одне – він викликав небачене глобальне спустошення, якого “не вдалося” жодній зброї до сих пір. І ніхто не знає, яких спустошень вірус ще задасть. Тому обов’язком бізнесу є використання усіх адекватних можливостей, які допоможуть обмежити економічні та соціальні наслідки пандемії.

Сьогодні говоритимемо про форс-мажор. Нашим співрозмовником є Володимир КОРУД, віцепрезидент Львівської ТПП.

 

Пане Володимире, українським парламентом прийнято закон, яким карантин включено до переліку форс-мажорних обставин. Давайте почнемо з основ…

 

За законом, форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, передбачених умовами договору (контракту, угоди тощо), обов’язків згідно із законодавчими та іншими нормативними актами.

Ці обставини мають бути:

 • надзвичайними, тобто вони носять винятковий характер і знаходяться за межами впливу сторін),
 • непередбачуваними – їх настання або наслідки неможливо було передбачити, наприклад, при укладанні договору,
 • невідворотними (непереборними) – уникнути їх та їхніх наслідків неможливо
 • існує причинно-наслідковий зв’язок між обставиною і неможливістю виконання конкретних зобов’язань за договором, контрактом, угодою, законом, нормативним актом тощо.

Перелік таких обставин чи подій вказаний у законі «Про торгово-промислові палати в Україні», і якраз до цього переліку і був включений нещодавно і карантин, установлений Кабінетом Міністрів України. Однак, цей перелік не є вичерпним, тобто форс-мажорними можуть бути визнані ті обставини, які не зазначені у вищенаведеному переліку, проте відповідають критеріям форс-мажорних, про які ми говорили вище (вони є надзвичайними, непередбачуваними, невідворотними, існує причинно-наслідковий зв’язок між обставиною і неможливістю виконання конкретних зобов’язань), вони не суперечать законодавству України і що дуже важливо – вони узгоджені сторонами у договорі як такі, що звільняють їх від цивільно-правової відповідальності. Це означає, що сторони договору самі можуть визначити обставини, які вони вважатимуть форс-мажорними і які звільняють їх відповідальності за невиконання зобов’язань за договором.

 

У підсумку…

 

Якщо такі надзвичайні події чи невідворотні обставини дійсно відбулися, і є сертифікат ТПП, сторона договору звільняється від відповідальності за невиконання зобов’язань за договором на період подій форс-мажору. А якщо події затягуються, то сторони мають право розірвати договір.

 

Що не буде вважатися форс-мажором?

 

Це дуже важливо! Зверніть на це увагу! Не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного та комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недодержання/порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів тощо. Це випливає з положень статті 218 Господарського кодексу України та статті 617 Цивільного кодексу України.

 

Як правильно засвідчити форс-мажор?

 

Найперше – почати переговори із контрагентом за договором. Оскільки будь-який договір – це – двосторонні зобов’язання, то він завжди передбачає, що обидві сторони договору отримують певну вигоду від його виконання. Хтось отримує необхідний товар чи послугу, хтось гроші. Тому порушення цього балансу невигідне нікому, попри деяку неочевидність цього. Вже наявна практика розгляду звернень щодо засвідчення форс-мажорних  обставин показала, що абсолютна більшість проблем, які виникли у зв’язку з епідемією і запровадженням карантину, вирішувалися не бюрократичним шляхом, а через домовленості й компроміси.

Хоча процедура засвідчення форс-мажорних обставин не є надто простою – заява на 5 сторінках, треба додати копії багатьох документів – воно все стосувалося виняткових випадків (яким, в принципі, є форс-мажор – виняткова обставина чи подія) торгово-промислові палати під час карантину намагаються максимально консультувати підприємців перед тим, як вони подаватимуть заяви, і під час розгляду підкажуть як краще це зробити чи які документи підготувати. На час карантину ми всім пропонуємо направляти документи в електронному вигляді (скан-копії), щоби максимально обмежити особисті контакти і пришвидшити їх підготовку.

Переконаний, що роз’яснення і консультації Львівської ТПП та ТПП України про найперший крок – розпочинати переговори – дали змогу врегулювати «мирним» шляхом можливі конфлікти.

Коли таки виникає потреба в отриманні документу, який підтверджує неможливість виконання зобов’язань через форс-мажор, то підприємці звертались і звертаються до торгово-промислової палати. Чи до найближчої регіональної, чи до національної ТПП України. Подавайте заяву встановленої форми.

Процедури засвідчення форс-мажорних обставин регулюються спеціальним документом – Регламентом засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили). Він опублікований на інтернет-сторінці Торгово-промислової палат України.

Відповідно до Регламенту, розроблено кілька форм таких заяв залежно від виду невиконаних зобов’язань – договірних, податкових, за невиконання обов’язків (зобов’язань) за законодавчими та іншими нормативними актами України.

Для зручності, бланк такої заяви можна завантажити з інтернет-сторінки ТППУ. Заяву слід заповнити, підписати, додати до неї оригінали або копії документів, які підтверджують неможливість виконання зобов’язань через форс-мажорні обставини. Головне в цих документах – підтвердження причинно-наслідкового зв’язку між обставиною і неможливістю виконання конкретних зобов’язань за договором чи нормативним актом.

 

Як підприємець може подати пакет документів?

 

Особисто, поштою, чи, як зараз, під час карантину, електронною поштою (скан-копії). Ми це зробили, щоби мінімізувати особисті контакти задля безпеки через коронавірус.

Заяви суб’єктів господарської діяльності та фізичних осіб подаються по кожному окремому договору, окремому податковому та/чи іншому зобов’язанню чи обов’язку, виконання яких:

 • вже настало згідно з умовами договору чи нормативних актів,
 • стало неможливим через наявність зазначених обставин.

До кожної окремої заяви додається окремий комплект документів

Важливо! Тягар доказування настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) покладений на Заявника. Заявник несе відповідальність за повне та належне оформлення встановленої форми заяви для відповідної категорії Заявників, достовірність викладених фактів, наданих документів, доказів, даних, вірність завірених ним копій згідно з чинним законодавством України.

Заява розглядається (залежно від складності та обсягу документів) протягом семи робочих днів із дня звернення суб`єкта господарської діяльності та протягом двадцяти одного робочого дня – з дня звернення фізичної особи.

 

Сам корона-вірус – форс-мажор?

 

Насправді бізнесу не потрібно доводити, що пандемія коронавірусу – це форс-мажор. Та й в переліку форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) в статті 14-1 закону «Про торгово-промислові палати в Україні» вказані і епідемія, і карантин, установлений Кабінетом Міністрів України.

Що таки треба доводити – так це те, як форс-мажорна обставина чи подія та їхні наслідки вплинули на виконання зобов’язань і не дали його виконати вчасно і в повному обсязі. Як було сказано вище – головне при цьому – підтвердження причинно-наслідкового зв’язку між обставиною і неможливістю виконання конкретних зобов’язань за договором чи нормативним актом.

Наприклад, у результаті обмежень, встановлених Урядом України та місцевими органами влади була заборонена чи призупинена діяльність певних видів бізнесу – громадського харчування, фітнес-центрів тощо. Якщо договором передбачено, що мала  здійснюватися така діяльність – подавайте заяву і документи, які підтверджують, що саме така діяльність здійснювалася з метою виконання договору – і сертифікат буде Ваш (не забудьте й інші документи, про які йшлося).

 

На яку нормативну базу потрібно опиратися?

 

 • Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України, спрямованих на запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби (COVID-19)»,
 • Закон України «Про торгово-промислові палати в Україні»,
 • Цивільний і Господарський Кодекси України,
 • Постанова Кабінету Міністрів України №211 від 11.03.2020 р.,
 • Постанова Кабінету Міністрів України №392 від 20.05.2020 р.,
 • розпорядження і рішення місцевих органів влади щодо встановлення обмежень і заборон певних видів діяльності,
 • Регламент засвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Тільки торгово-промислові палати в Україні уповноважені засвідчувати форс-мажорні обставини (обставини непереборної сили) та видати сертифікат про такі обставини.

 

З якими випадками найчастіше стикаються підприємці області?

 

Неможливість виконання зобов’язань за договорами оренди – найбільше звернень до Львівської ТПП були саме з такими проблемами.

 

Невиплата по оренді як обставина непереборної дії. Це – реально довести?

 

Не потрібно доводити. Повертаюся до першого питання – згідно із статтями 218 Господарського кодексу України та статтею 617 Цивільного кодексу України не вважаються форс-мажорними обставинами відсутність у боржника необхідних коштів. Тому звернення на кшталт «немає грошей через карантин/епідемію» не розглядаються.

Проте вихід є. Якщо у договорі оренди передбачено мету здійснення діяльності / цільове призначення приміщення, і якщо така мета або таке цільове призначення підпадає під обмеження через карантин – Ви може отримати сертифікат. Вам потрібно буде надати докази того, що в орендованому приміщенні мала здійснюватися саме така діяльність.

Хочу звернути увагу на таке – дотримання строку, протягом якого сторона, яка опинилася під дією обставини непереборної сили, має сповістити іншу сторону про настання таких обставин та яким саме чином. Порушення цих умов може мати у якості наслідків неможливість посилання на ці положення договору, і тоді навіть сертифікат (якщо він буде виданий) не допоможе.

 

На Ваш погляд, які галузі найбільше потерпіли від пандемії?

 

Туризм, ресторанно-готельний бізнес, івент-індустрія, рекламний бізнес, пасажирські перевезення, приватні освітні заклади

 

Коли не можна засвідчити форс-мажор?

 

Коли не вистачає документів – наприклад – доказів здійснення саме такої діяльності, яка заборонена чи припинена/призупинена через обмежуючі заходи, пов’язані з карантином. Хочу наголосити – ми завжди в діалозі із заявниками пояснюємо, радимо, що можна чи як потрібно зробити, щоби отримати підтверджуючий документ.

 

Чи є якісь альтернативні вирішення проблеми?

 

Торгово-промислові палати намагаються надати допомогу чи пораду нашим підприємцям. Деколи, коли партнери за договором шукають шляхи порозуміння, ми аналізуємо документи і рекомендуємо підстави для внесення змін до договору, оскільки в період карантину й пандемії умови виконання зобов’язань за договором кардинально можуть відрізнятися від тих, які були при укладенні договору. Таку можливість надає стаття 652 Цивільного Кодексу України.

 

Ваше побажання українським підприємцям…

 

Будьте здоровими, мийте руки, і читайте договори перед тим, як їх підписувати.

 

Дякую,

Юрій Булик