Юридичний супровід вашого бізнесу

Галузь:

Адвокатське об`єднання «Верум Віта» зареєстровано в березні 2017 року.  Керує адвокатським об`єднанням «Верум Віта» старший пратнер – адвокат Мальсагов Володимир Борисович, доктор юридичних наук. До складу засновників увійшли адвокати із великим стажем адвокатської роботи, фахівці у різних галузях права.

 

Адвокатське об`єднання «Верум Віта» є  членом Львівської Торгово-Промислової Палати.

 

Станом на січень 2019 року послугами адвокатського об`єднання «Верум Віта» скористались близько 600 фізичних та юридичних осіб,  яким надані  фахові та якісні адвокатськи послуги у фсіх галузях права.

 

Ми забезпечуємо захист прав, свобод і законних інтересів та надаєм правову допомогу Замовнику у будь-якому статусі. Надаєм Замовнику правову інформацію, консультації і роз’ясненя з правових питань, правового супроводу його діяльності. Складаємо заяви, скарги, запереченя, процесуальні та інші документи правового характеру, спрямовані на забезпечення реалізації прав, свобод і законних інтересів Замовника, недопущення їх порушень, а також на сприяння їх відновленню в разі порушення.

 

Представляємо інтереси Замовника у судах під час здійснення цивільного, господарського, кримінального, адміністративного та конституційного судочинства, а також в інших державних органах, перед фізичними та юридичними особами.

 

Представляємо інтереси Замовника в іноземних, міжнародних судових органах, якщо інше не встановлено законодавством іноземних держав, статутними документами міжнародних судових органів та інших міжнародних організацій або міжнародними договорами, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.

 

Одночасно адвокатське об`єднання «Верум Віта» надає послуги по адвокатському зберіганню документів та управлінню майном.

Наша адреса: 79034, Україна, м. Львів, вул. Панаса Мирного, 24-Г,

email: bpllvov@gmail.com; aes.grup.security@gmail.com

 

Телефони: +38 050-317-36-04, (097) 543-25-25